Munay Ki – Riter

Munay Ki riterne består af 10 energioverførsler, som trin for trin opgraderer og harmoniserer kroppens energisystem.
En rejse med personlig udvikling og balance i krop, sind, ånd, så du kan tage valg fra hjertet i harmoni med dine indre værdier, fællesskabet, naturen og de hurtige skift i den ny tids energi.

Riterne overføres energetisk via intension, meditation og visualisering, og er enkle og nænsomme at udføre og modtage.

Munay Ki Riterne er for dig, der er nysgerrig på energiarbejde og visdommen i den shamanistiske energimedicin.
Riterne og de praktiske øvelser er nænsomme og kan bruges af alle, og du bestemmer selv hvor meget du vil gå i dybden med riternes visdom. Når du først har modtaget riternes energetiske frø, vil de altid være en del af dig, som du kan arbejde med i det omfang du ønsker.

Munay Ki Riterne er også for dig, som er sundhedsbehandler/coach.
Som certificeret Munay Ki Formidler får du en værdifuld værktøjskasse af nutidige, effektive healings- og udviklingsredskaber dine klienter vil elske, samtidig med at du booster dit eget energiniveau og overskud til at leve et liv i balance med dine kerneværdier.

 

Hvad får du ud af Munay Ki – Riterne:

 • En personlig transformation med opgradering af dit energisystem
 • Vækker din indre healer, så du kan heale dig selv og andre
 • Finde ind til din kerne, din indre GPS, så du vælger fra hjertet.
 • Mere sundhed og balance i kroppen fysisk, psykisk og spirituelt.
 • Stå stærkt i dig selv, også når der er kaos i dine nære omgivelser og Verden.
 • Forbinder dig med naturen, så du mærker at du er en del af naturen og naturen en del af dig.
 • Renser dit energisystem og beskytter dig mod negativ energi og sygdom.
 • Kendskab til de arketyper som shamanerne arbejder med (Slange, Jaguar, Kolibri, Ørnen mfl. ) og at bruge deres potentialer og styrker som dine egne.
 • Samarbejde med naturelementerne, Jord, Vand, Luft, Ild, Æter både udenfor dig og inde i dig.
 • Stimulerer din kreative evner og potentiale til at skabe det liv du drømmer om.
 • Balance i dine feminine og maskuline sider
 • Styrker din intuition og evne til at se og sanse energi.

 

Oprindelse fra Inka-shamanernes visdom.

Munay Ki riterne har sin oprindelse fra Q´ero folket i Peru, som har bevaret den mere end 5000 år gamle visdom fra Inkaprofetierne.
Q´ero shamanerne frigiver nu Riterne til den Vestlige Verden, for at vi kan opgradere vores energifelt og leve i harmoni i den nye tids højere vibrationer/energi.

Jeg er uddannet Munay-Ki Practitioner hos The Four Winds, med undervisning af Marcela Lobos og Alberto Villoldo.

Begge arbejder tæt sammen med Q`ero shamanerne og har dedikeret sig til den shamanske visdom og energimedicin.
Alberto Villoldo var den første nordamerikanske medicinske antroprolog, der blev udvalgt til at videregive Munay Ki riterne. I tæt dialog med Q`ero shamanerne har Alberto Villoldo oversat og formatiseret metoderne, så riterne er lette at forstå og integrere i den vestlige verden. Marcela Lobos er personligt udvalgt at til viderebringe Rite 13, Livmoderens Rite til den vestlige verden.
Du kan læse mere om Munay Ki og The Four Winds her: http://munay-ki.org/

 

Hvad betyder Munay Ki ?

”Munay” på Q´eschau sprog betyder ubetinget kærlighed.
”Ki” betyder energi/styrke på samme måde som Chi /Qi i den kinesiske traditionelle medicin.

 

“MUNAY KI”  betyder
KÆRLIGHEDENS ENERGI  / VÆR DEN DU VIRKELIG ER

Udgangspunktet for alle Munay Ki riter er kærlighed og taknemmelighed –

 • for dig selv,
 • dine indre værdier og potentiale,
 • samfundet omkring dig,
 • fællesskabet,
 • naturen,
 • Universet,
 • fortiden, nutiden, fremtiden og
 • den visdom og metoder der deles.

Beskrivelse af de 10 Munay-Ki riter

Riterne er opdelt i 3 trin.
Navnet på riterne er her nævnt på dansk, engelsk og Q`echua sprog, for at lette forståelsen af de termer, der bruges i litteratur om Munay-Ki Riterne.

Trin 1: De fundamentale riter.


1. Healer Riten ( Healers Rite / Hampe )
Forbinder dig med slægten af healere, og vækker din indre healer. Riten styrker din evne til at heale dig selv og andre. Riten giver harmoni og balance i din krop, så du vælger de handlinger, følelser og tanker der er rigtige for dig. Healerslægtens lysenergi arbejder også ubevidst i dig, ved at heale fortidens sår og blokeringer mens du sover.

 

 

2. Kraftbånds Riten ( Bands of power / Chumpi Karpay )
Med en Pi-sten forankres 5 kraftbånd omkring din krop.
Kraftbåndene indeholder energien fra de 5 elementer: jord, vand, ild, luft og æter/lys, der som et filter, beskytter dig mod negativ energi udefra og forstærker energi der nærer dig.
Ved visualisering af de 5 elementer inde i din krop og udenfor dig, oplever du healing, beskyttelse og tæt forbundethed med naturen. Du er natur og naturen er dig.

 

 

3. Harmoni Riten ( Harmony rite / Ayni Karpay )
Riten forbinder dig med arketyperne: slange, jaguar, kolibri, ørn og vogterne af  under-, mellem og oververden.
Via visualisering integreres arketyperne til dine 7 chakraer.  Du modtager arketyperne som små energifrø, som vokser jo mere du giver dem næring via din bevidsthed. Glæd dig til at integrere og bruge arketypernes potentialer, fx. at slippe din fortid, som slangen skifter ham, lade kolibrien inspirere dig til vælge livets nektar eller bruge ørnens evne til at skabe overblik.

 

 

4. Seers Riten ( Seers Rite / Kawach )
Riten skærper din evne til at se og sanse energi omkring dig.
I riten forankres lysende energitråde mellem dit 3.øje og dit visuelle cortex i den nederste del af hjernestammen, samt mellem dit hjertechakra og visuelle cortex. De lysende tråde sidder som en lyskrone og halskæde, der styrker din evne til at se og sanse det usynlige og styrker din intuition.

 

Trin 2: Slægtsriter.

5. Vogter af Dagen Rite ( Daykeeper Rite / Pampamesayoq )
Riten healer dit indre feminine og hjælper dig med at slippe frygt og praktisere fred.
Riten forbinder dig med slægten af Daykeepers, som vogter over dagen.
Daykeepers er ofte kvinder der indeholder og mærker Moder Jords feminine energi. De kalder på solopgangen hver morgen og solnedgangen hver aften, kender planterne og laver naturaltre og offergaver til Moder Jord for at sikre fred og harmoni for alt levende på jord. 

 

 

6. Vogter af Visdommen Rite ( Wisdomkeeper Rite / Altomesayoq )
Riten healer dit maskuline indre og giver dig indsigt i din indre visdom og fornemmelse for uendeligheden.
Slægten af Visdommens vogtere er ofte medicinmænd- og kvinder, der arbejder med den medicinske lære og evner at træde udenfor tid og blive udødelige. Iflg. legenden sidder den ældgamle visdom i de høje bjerge, som vi kender fra energien ved kraftsteder på hellige bjerge, og følelsen af forbindelse til Universet og det guddommelige. Du forbindes med denne visdom og lærer hvordan den kan give dig med svar på dine spørgsmål.

 

 

7. Vogter af Jordens Rite ( Earthkeeper Rite / Kurak Akuyek )
Riten skaber balance mellem din feminine og maskuline energi og hjælper dig til at vælge seerens vej og visualisere verdens tilblivelse.
Earthkeepers er forvaltere af alt levende på jord og vores galakse. Du forbindes med slægtens ærkeengle, som du kan kalde på for beskyttelse og til at bringe healing og balance til enhver situation.

Trin 3: Fremtids riter.

8. Vogter af Stjernerne ( Starkeeper Rite / Mosoc )
Når du modtager riten, begynder din krop at udvikle sig til homo luminous, et lysende menneske. Kroppens ældningsprocesser bliver langsommere og modstandskraften mod sygdomme større. Du bliver forbundet med lysenergi fra stjernenationen og din sjælestjerne, som giver dig svar fra oven og styrker din evne til intuitivt at se dine næste skridt og se frem i tiden og bringe viden derfra tilbage til nuet.

 

 

9. Skabelses Rite ( Creator Rite / Taitanchis Randis )
Riten vækker det guddommelige lys i dig og din evne til at skabe dit liv ud fra din sjæls stemme og ikke dit ego. Du tager ansvar for dig selv og for al skabelse i universet, fra det mindste sandkorn til de største klynger af fjerne galakser. Du lever ud fra erkendelsen af at alt er forbundet og at alt du gør påvirker resten af Universet. Du er fri til at være autentisk som den du virkelig er, og tager valg fra hjertet og dit sjælskald, fra tillid og ikke frygt. Effekten af skabelses riten foregår på højt energi niveau og forudsætter at du har modtaget og arbejdet med integration af de øvrige riter.

 

10. Den sidste af de 10 frigivne riter er Rite 13.
Rite 13: Livmoderen/Livets Rite ( Rite of the Womb )
Riten blev overleveret til Marcela Lobos fra kvinder i Sydamerikas jungle, med ønsket om at hun videregiver den til kvinder i Vesten. Riten forbinder dig med slægten af kvinder, der befriede sig fra lidelse og frygt og satte fokus på styrken og kærligheden i den feminine skaberkraft af nyt liv. Riten er et smukt ritual og giver healing til livmoderens energifelt. Riten gives kun af og til kvinder. Mænd kan modtage energien fra ritualet og healing af den livmoder de blev skabt i. I riten indgår flg. mantra:

Livmoderen er ikke et sted for frygt og smerte, livmoderen skal skabe og føde liv

 

Rite 1-9 skal tages i rækkefølge.

Rite 13 Livmoderens rite kan overføres til alle kvinder, uanset om de har modtaget de andre riter. Riten gives af kvinder til kvinder. Mænd modtager ikke indvielsen af Livmoderens rite, men kan deltage i ceremonien og modtage energien som healing af den livmoder de blev skabt i.

 

Energioverførsel som et frø, der spirer og vokser i dig, når du giver det næring.

Hver rite består af en energioverførsel, der indeholder kvaliteten i netop den rite. Energien overføres som et frø, der kan spire og vokse i takt med at energien integreres i din hverdag. Til hver rite får du tilhørende energiøvelser, der vil give næring til frøet og din personlige udvikling. Riterne er smukke, blide og lette at udføre.

Det kræver ikke noget af modtageren, andet end en intension og lyst for at modtage energioverførslen. Riterne kan udføres helt uden at tale, da overførslen sker energetisk. Jeg videregiver dog riterne på Munay Ki forløbet med både undervisning omkring riterne, guidning og coaching ved hver rite, for at øge forståelsen af riterne og modtagelsen af den energetiske overførsel.

 

Læs mere om mine Munay-Ki kursusforløb, Uddannelse til Munay-Ki formidler og 1:1 sessioner på billedet nedenunder:

Klik for link

Klik for link til forløb